HE 53/2013

HE 53/2013

eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 31/2013 vp) täydentämisestä

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 29.05.2013 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 24.05.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 29.05.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 29.05.2013 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 31/2013 HE 31/2013 HE 31/2013 HE 31/2013

Hallintovaliokunta

Saapunut: 23.05.2013

Käsittely päättynyt 18.06.2013 HaVM 11/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

24.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvottelujohtaja Jukka Kauppala, Tekniikka ja Terveys KTN ry (K)

- lakiasiainpäällikkö Mika Hämäläinen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

- järjestöpäällikkö Simo Kekki, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (K)

- työmarkkina-asiamies Juha Isoniemi, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

- johtaja, kehittämisyksikkö Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, edustaen Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry:tä

- pääsihteeri Markus Österlund, Svenska Finlands folkting (K)

- hallintoasiain asiantuntija Kristina Beijar, Svenska Finlands folkting (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

- Lieksan kaupunki (K)

- Sotkamon kunta (K)

28.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

- professori Jari Stenvall, (K)

- yliopistonlehtori Lotta-Maria Sinervo, (K)

- tutkija Ritva Pihlaja, (K)

- tutkija Siv Sandberg, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ympäristöministeriö (K)

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Itä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (K)

- kunnanjohtaja Matias Hilden, Puumalan kunta (K)

- OTK, yhteiskuntatieteiden maisteri Aulis Pöyhönen, (K)

- professori Juha Kinnunen, (K)

29.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä-Savon maakuntaliitto (K)

- maakuntajohtaja Olav Jern, Pohjanmaan liitto (K)

- maakuntajohtaja Pentti Malinen, Kainuun liitto (K)

- maakuntajohtaja Mika Riipi, Lapin liitto (K)

- kuntakehityspäällikkö Päivi Lintumäki, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (K)

- kaupunginsihteeri Anja Vallittu, Helsingin kaupunki (K)

- konsernilakimies Atte Malmström, Helsingin kaupunki (K)

Asian ilmoittaminen

30.05.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

31.05.2013

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

- HE 31/2013 vp

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 29.05.2013

Käsittely päättynyt 18.06.2013 PeVL 20/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

29.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Matti Niemivuo, (K)

- professori (emeritus) Aimo Ryynänen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Epävirallinen keskustelu

Asian ilmoittaminen

30.05.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön kirjallinen lausunto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

- HE 31/2013 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 30.05.2013

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

Asian ilmoittaminen

31.05.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 24.05.2013

Käsittely päättynyt 07.06.2013 StVL 10/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

Asian ilmoittaminen

30.05.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

30.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö