HE 54/2005

HE 54/2005

laiksi Elintarviketurvallisuusvirastosta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 03.05.2005 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 04.05.2005

Käsittely päättynyt 29.11.2005 MmVM 7/2005 vp

Käsittelyvaiheet

10.05.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

25.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Maija Salo, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- erityisasiantuntija Leena Räsänen, maa- ja metsätalousministeriö

- kaupallinen neuvos Leena Mannonen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

02.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Matti Salminen, valtiovarainministeriö (K)

- opetusneuvos Marja-Liisa Niemi, opetusministeriö (K)

- ylitarkastaja Sebastian Hielm, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Matti Korkealehto, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, sisäasiainministeriö

- ylijohtaja Esko Uusi-Rauva, Elintarvikevirasto (K)

- ylijohtaja Tuula Honkanen-Buzalski, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos (K)

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön kirjallinen lausunto

03.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä, Kuluttajatutkimuskeskus (K)

- johtaja Seppo Heiskanen, Elintarviketeollisuusliitto ry

- järjestöpäällikkö Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry

Merkitty saapuneeksi

- Kuluttajaviraston ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton kirjalliset lausunnot

08.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Maria Teirikko, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

- tutkimusprofessori Anja Siitonen, Kansanterveyslaitos

- tutkimusprofessori Pentti Huovinen, Kansanterveyslaitos (K)

- tutkimusprofessori Erkki Vartiainen, Kansanterveyslaitos

- tullilaboratorion johtaja, professori Heikki Pyysalo, Tullihallitus

- elintarvikehygienian professori Hannu Korkeala, Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta

- yliopiston lehtori, dosentti Kristina Lindström, Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos (K)

- johtaja Rolf Eriksson, Suomen Kuntaliitto

Merkitty saapuneeksi

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbundin kirjallinen lausunto

09.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poroliha-asiantuntija Kari Henttunen, Paliskuntain yhdistys (K)

- toimistopäällikkö Matti Särkelä, Paliskuntain yhdistys

- hallituksen jäsen Juhani Tuomela, Suomalaisen Lihan Jalostajat ry (K)

- toimitusjohtaja Kerttu Keihäskoski, Pudasjärven pienteurastamo, Aitokka Oy (K)

- agronomi, maatalous- ja metsätieteiden maisteri Ahvo Röpelinen, Lihamaisteri

- yrittäjä Heikki Heikinmaa, Remeskylän Kotiliha Oy

Merkitty saapuneeksi

- Metsästäjäin Keskusjärjestön kirjallinen lausunto

17.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tuotevalvontapäällikkö Leena Hakala, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

- läänineläinlääkäri Kirsi Sario, Etelä-Suomen lääninhallitus

- kehittämispäällikkö Timo Hanhilahti, Pirkanmaan TE-keskus (K)

- puheenjohtaja Simo Järvinen, Kuntien Terveystarkastajat KTV ry (K)

- eläinlääkintöylitarkastaja, ELL Eeva-Riitta Wirta, Suomen Eläinlääkäriliitto (K)

- lakimies Merja Söderström, Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry

- puheenjohtaja Pekka Hytönen, Suomen pienjuustolayhdistys ry (K)

- puheenjohtaja Leena Panula, Ympäristö- ja terveysalan tekniset ry

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Ammattikalastajaliiton kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kalakauppiasliiton kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kalankasvattajaliitto ry:n kirjallinen lausunto

16.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Maija Salo, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- erityisasiantuntija Leena Räsänen, maa- ja metsätalousministeriö

30.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainopillinen asiamies Janne Makkula, Suomen Yrittäjät

28.10.2005

Asia poistettu esityslistalta.

10.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Maija Salo, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- hallitusneuvos Esko Laurila, maa- ja metsätalousministeriö

15.11.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

29.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

​​​​