HE 55/2007

sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien rikoslain säännösten

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.09.2007 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 26.09.2007

Käsittely päättynyt 12.02.2008 LaVM 1/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

25.09.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö (K)

- ma. lainsäädäntöneuvos Tapio Puurunen, ulkoasiainministeriö (K)

- sotilaslakimies Tuija Sundberg, Pääesikunta (K)

- hovioikeudenlaamanni Iiro Kartano, Helsingin hovioikeus (K)

- valtionsyyttäjä Raija Toiviainen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- asianajaja Simo Ellilä, Suomen Asianajajaliitto (K)

Asian ilmoittaminen

28.09.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.09.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeudellinen neuvonantaja Jani Leino, Suomen Punainen Risti (K)

- juristiryhmän jäsen Jussi Ohisalo, Amnesty International Suomen osasto ry (K)

- professori Pekka Koskinen, (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

17.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rikosylikomisario Thomas Elfgren, keskusrikospoliisi (K)

06.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeushammaslääkäri Helena Ranta, Helsingin yliopisto (K)

09.11.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Raimo Lahden tarkistettu lausunto 6.11.2007.

12.12.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

08.02.2008

Asia poistettu esityslistalta.

12.02.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 1/2008 vp