HE 56/2008

laiksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 20.05.2008 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 21.05.2008

Käsittely päättynyt 25.09.2008 TaVM 12/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.05.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.05.2008

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

24.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Heli Honkapää, työ- ja elinkeinoministeriö

- koordinaattori Marjo Aalto-Setälä, Patentti- ja rekisterihallitus

- toimistopäällikkö Laila Jungfelt, Patentti- ja rekisterihallitus

- lainopillinen asiamies Janne Makkula, Suomen Yrittäjät ry (K)

- lakimies Paula Paloranta, Keskuskauppakamari

- asianajaja Jan Lindberg, Suomen Teollisoikeudellinen Yhdistys ry (K)

- eurooppapatenttiasiamies Simo Hovi, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

25.09.2008

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 12/2008 vp