HE 58/2013

HE 58/2013

eduskunnalle syyteneuvottelua koskevaksi lainsäädännöksi ja syyttämättä jättämistä koskevien säännösten uudistamiseksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.06.2013 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 04.06.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 04.06.2013

Käsittely päättynyt 06.06.2014 LaVM 5/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.06.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

05.02.2014

Keskusteltiin asiasta.

11.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö (K)

- poliisiylitarkastaja Keijo Suuripää, sisäministeriö (K)

- oikeusneuvos Pekka Koponen, korkein oikeus (K)

Ei huomautettavaa:

- valtiovarainministeriö.

20.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hovioikeudenlaamanni Jukka Heikkilä, Helsingin hovioikeus (K)

- laamanni Seppo Karvonen, Vantaan käräjäoikeus (K)

- valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- poliisitarkastaja Tommi Reen, Poliisihallitus (K)

- professori Dan Frände, (K)

- tutkijatohtori Sakari Melander, (K)

25.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- tulliylitarkastaja Juha Vilkko, Tulli (K)

- ylitarkastaja Seija Kareinen, Verohallinto (K)

- asianajaja Riitta Leppiniemi, Suomen Asianajajaliitto (K)

- puheenjohtaja Sari Aho, Suomen Syyttäjäyhdistys ry (K)

- käräjätuomari Pekka Louhelainen, Suomen tuomariliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Julkiset Oikeusavustajat ry (K)

26.03.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 7/2014 vp

04.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö (K)

22.04.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

30.04.2014

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys

Jatkettu valmistava keskustelu

04.06.2014

Epävirallinen keskustelu

06.06.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 5/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 05.06.2013

Käsittely päättynyt 21.03.2014 PeVL 7/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.06.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

06.06.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

12.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö (K)

- eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- valtioneuvoston oikeuskansleri Jaakko Jonkka, Oikeuskanslerinvirasto (K)

- oikeusneuvos Ilkka Rautio, korkein oikeus (K)

- valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

13.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö

- erikoistutkija, oikeustieteen tohtori Juha Lavapuro, (K)

- oikeustieteen tohtori Sakari Melander, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

- professori Mikko Vuorenpää, (K)

20.09.2013

Epävirallinen keskustelu

18.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- käräjätuomari Pasi Kumpula, Helsingin käräjäoikeus (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Tuula Linna, (K)

06.02.2014

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön vastine

Epävirallinen keskustelu

14.03.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

19.03.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

20.03.2014

Epävirallinen keskustelu

- muutosehdotus

21.03.2014

Merkitty saapuneeksi

- sihteerin laatima muistio

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 7/2014 vp

​​​​