HE 59/2005

laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.05.2005 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 165/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 17.05.2005

Käsittely päättynyt 20.05.2005 StVM 7/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

17.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämispäällikkö Anne Nordblad, sosiaali- ja terveysministeriö

- opetusneuvos Marja-Liisa Niemi, opetusministeriö (K)

- esittelijäneuvos Arja Myllynpää, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus

- puheenjohtaja Liisa Terävä, Suomen Hammashoitajaliitto ry

- puheenjohtaja Auli Avonius, Suomen Suuhygienistiliitto ry (K)

- koulutuspoliittinen asiamies Tuula Pitkänen, Tehy ry (K)

20.05.2005

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 165/2003 vp

Asian ilmoittaminen

20.05.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 7/2005 vp