HE 62/2008

laiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Puolustusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.05.2008 puolustusvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 27.05.2008 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 27.05.2008 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 28.05.2008

Käsittely päättynyt 04.12.2008 PuVM 5/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

29.05.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

- hallitussihteeri Laura Hansén, opetusministeriö (K)

16.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asessori Hanna Nordström, Pääesikunta (K)

- kenraalimajuri Pertti Salminen, Maanpuolustuskorkeakoulu

- ylitarkastaja Reijo Lahtinen, sisäasiainministeriö, rajavartio-osasto (K)

19.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Krista Varantola, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto (K)

- koulutuspoliittinen sihteeri Juhana Harju, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- puheenjohtaja Harri Westerlund, Upseeriliitto ry (K)

- kadetti Ilkka Soininen, Kadettitoverikunta ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Opetushallitus (K)

23.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Antti Kuivalainen, Päällystöliitto ry (K)

- pääluottamusmies Mikko Valtanen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö, JUKO (K)

05.11.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SiVL 15/2008 vp

20.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö (K)

20.11.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 31/2008 vp

27.11.2008

Yksityiskohtainen käsittely

27.11.2008

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

04.12.2008

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PuVM 5/2008 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 28.05.2008

Käsittely päättynyt 14.11.2008 PeVL 31/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

29.05.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

08.10.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- assistentti Juha Lavapuro, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö (K)

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

Epävirallinen keskustelu

15.10.2008

Merkitty saapuneeksi

- puolustusministeriön lisäselvitys

14.11.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 31/2008 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 28.05.2008

Käsittely päättynyt 04.11.2008 SiVL 1572008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

30.05.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

10.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö (K)

- hallitussihteeri Laura Hansén, opetusministeriö (K)

25.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Pertti Salminen, Maanpuolustuskorkeakoulu (K)

- koulutuspoliittinen sihteeri Juhana Harju, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- puheenjohtaja Harri Westerlund, Upseeriliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto (K)

08.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Tuija Sundberg, Pääesikunta, oikeudellinen osasto (K)

- etuuspäällikkö Ilpo Lahtinen, Kansaneläkelaitos (K)

- kadetti Ilkka Soininen, Kadettitoverikunta (K)

14.10.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.11.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi