HE 78/2005

HE 78/2005

laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.06.2005 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 14.06.2005 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 15.06.2005

Käsittely päättynyt 25.11.2005 HaVM 21/2005 vp

Käsittelyvaiheet

16.06.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

06.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- EU-avustaja Anne Laakko, sisäasiainministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

09.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Olli Sorainen, työministeriö (K)

- tulosalueen johtaja Tutta Tuomainen, Ulkomaalaisvirasto (K)

- ylitarkastaja Annika Parsons, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

- yhteyspäällikkö Marika Tammeaid, Helsingin Yliopisto (K)

Merkitty saapuneeksi

- opetusministeriön kirjallinen lausunto.

15.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Kalle Räisänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- kansainvälisten asioiden sihteeri Salla Heinänen, AKAVA ry (K)

- työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuntaliiton ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n kirjalliset lausunnot. Merkitään, ettei toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:llä ollut huomautettavaa.

22.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- edunvalvontasihteeri Ville Kopra, Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto - SAKKI ry (K)

- kansainvälisten asioiden sihteeri Janna Koivisto, Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry (K)

- kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Leisma, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry (K)

27.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- EU-avustaja Anne Laakko, sisäasiainministeriö (K)

11.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Eero Koskenniemi, sisäasiainministeriö (K)

18.10.2005

Epävirallinen keskustelu

09.11.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

23.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

- Merkittiin valiokunnalle jaetuksi alustava mietintöluonnos, joka esiteltiin, asiakirja A 4 §.

25.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 21/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 15.06.2005

Käsittely päättynyt 05.10.2005 TyVL 10/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

15.06.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

09.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Olli Sorainen, työministeriö (K)

- hallitusneuvos Eero Koskenniemi, sisäasiainministeriö

- kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Leisma, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- opetusministeriön lausunto.

Jatkettu I käsittely

13.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Kalle Räisänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- kansainvälisten asiain sihteeri Salla Heinänen, Akava ry (K)

- asiantuntija Riitta Wärn, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät ry (K)

16.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Annika Parsons, työministeriö (K)

- puheenjohtaja Kati Kokkonen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto SAKKI ry (K)

- sosiaalipoliittinen sihteeri Marika Nordlund, Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto SAMOK ry (K)

- apulaisjohtaja Kirsti Aaltonen, Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO (K)

23.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Mervi Virtanen, työministeriö (K)

- korkeakouluneuvos Anita Lehikoinen, opetusministeriö

- maahanmuuttoyksikön johtaja, komisario Harri Palmu, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

27.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rekrytointipalvelujen päällikkö Marika Tammeaid, Helsingin yliopisto (K)

29.09.2005

Yleiskeskustelu

29.09.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

05.10.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 10/2005 vp

​​​​