HE 79/2004

laeiksi aravalain, aravarajoituslain sekä vuokra-asuntolainojen ja

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.05.2004 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 05.05.2004

Käsittely päättynyt 01.06.2004 YmVM 10/2004 vp

Käsittelyvaiheet

I käsittely

06.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tiina Rautio, ympäristöministeriö

- yhteyspäällikkö Aija Tasa, Valtiokonttori

- valvontapäällikkö Markku Aho, Valtion asuntorahasto

- toiminnanjohtaja Timo Heinonen, Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry (K)

- erityisasiantuntija Eero Hiltunen, Suomen Kuntaliitto (K)

- pääsihteeri Anne Viita, Vuokralaisten Keskusliitto ry (K)

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Jatkettu I käsittely

01.06.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

01.06.2004

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 10/2004 vp