HE 79/2008

laiksi väylämaksulain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.06.2008 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 11.06.2008

Käsittely päättynyt 14.10.2008 LiVM 11/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.06.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- ylitarkastaja Tanja Nurmi, valtiovarainministeriö

26.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Matti Aura, Suomen Satamaliitto

- merikapteeni Tapani Voionmaa, Suomen Laivameklariliitto (K)

- asiamies Stefan Lomberg, Suomen Laivameklariliitto (K)

- merikapteeni, asiantuntija Jukka Kantola, Suomen Varustamot ry (K)

07.10.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- oikeusministeriö (K)

- Tullihallitus (K)

09.10.2008

Valmistava keskustelu

14.10.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 11/2008 vp - HE 79/2008 vp