HE 79/2009

laeiksi asevelvollisuuslain sekä naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta

Ministeriö: Puolustusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 03.06.2009 puolustusvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 03.06.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 08.06.2009

Käsittely päättynyt 04.02.2010 PuVM 1/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.06.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Timo Turkki, puolustusministeriö (K)

25.09.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Lääkäriliitto (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

06.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asessori Hanna Nordström, Pääesikunta (K)

- puheejohtaja Kalle Meriö, Varusmiesliitto ry

03.11.2009

Merkitty saapuneeksi

- PLM:n muistio 22.10.2009

08.12.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 38/2009 vp

04.02.2010

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PuVM 1/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 04.06.2009

Käsittely päättynyt 03.12.2009 PeVL 38/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.06.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

08.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Timo Turkki, puolustusministeriö (K)

- ylitarkastaja Leila Hanhela, tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.12.2009

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 38/2009 vp