HE 79/2010

lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.06.2010 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 15.06.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 45/2010 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 16.06.2010

Käsittely päättynyt 10.03.2011 LaVM 45/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.06.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.06.2010

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 45/2010 vp

11.01.2011

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Matti Marttunen, oikeusministeriö (K)

- valtionsyyttäjä Jorma Äijälä, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ulkoasiainministeriö (K)

- Helsingin käräjäoikeus (K)

- Suomen Lautamiehet ry (K)

12.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Piia Vuoti, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- johtaja Timo Vuori, Keskuskauppakamari (K)

- puheenjohtaja Santeri Eriksson, Transparency Suomi ry (K)

14.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisitarkastaja Matti Rinne, Poliisihallitus (K)

- asianajaja Antti Riihelä, Suomen Asianajajaliitto (K)

- professori Matti Tolvanen, (K)

- professori Pekka Viljanen, (K)

18.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rikoskomisario Juuso Oilinki, keskusrikospoliisi (K)

19.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen, eduskunnan kanslia

09.03.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriön kirjallinen vastine.

10.03.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 68/2010 vp

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriön täydentävä vastine.

Jatkettu valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 45/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 16.06.2010

Käsittely päättynyt 10.03.2011 PeVL 68/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.06.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

17.06.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

22.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö (K)

21.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori (emeritus) Pekka Koskinen, (K)

- yliopistonlehtori Sakari Melander, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

23.02.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriöltä kommentit saaduista asiantuntijalausunnoista

25.02.2011

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön vastine

25.02.2011

Jatkettu valmistava keskustelu

03.03.2011

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

04.03.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

08.03.2011

Epävirallinen keskustelu

09.03.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

10.03.2011

Merkitty saapuneeksi

- täydennetty lausuntoluonnos

Epävirallinen keskustelu

10.03.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi

- täydennetty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 68/2010 vp