HE 80/2005

laiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.06.2005 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 15.06.2005

Käsittely päättynyt 16.09.2005 LiVM 18/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

15.06.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

17.06.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

08.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenneneuvos, johtava asiantuntija Kari Saari, liikenne- ja viestintäministeriö

Jatkettu I käsittely

13.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Johanna Lähde, Ajoneuvohallintokeskus

- palvelupäällikkö Sami Kivivasara, Väestörekisterikeskus (K)

- puheenjohtaja Kyösti Vihermaa, Liikennevahinkolautakunta (K)

Merkitty saapuneeksi

- SM:n, VM:n ja Tietosuojavaltuutetun toimiston kirjalliset asiantuntijalausunnot

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

16.09.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 18/2005 vp