HE 83/2014

HE 83/2014

eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.06.2014 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 17.06.2014 talousvaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 18.06.2014

Käsittely päättynyt 05.11.2014 LaVM 12/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

03.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, oikeusministeriö (K)

- kaupallinen neuvos Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, työ- ja elinkeinoministeriö

- vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- lakimies Juha Jokinen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) (K)

05.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hovioikeudenneuvos Jussi Heiskanen, Helsingin hovioikeus (K)

- käräjätuomari Lauri Länsman, Helsingin käräjäoikeus (K)

- käräjätuomari Tero Uitto, Varsinais-Suomen käräjäoikeus (K)

- johtava hallintovouti Jorma Niinivirta, Valtakunnanvoudinvirasto (K)

- hovioikeudenneuvos, dosentti Aki Rasilainen, Suomen tuomariliitto ry (K)

- asianajaja Olli Pohjakallio, Suomen Asianajajaliitto (K)

05.09.2014

Merkitty saapuneeksi

- VM:n OM:lle aiemmin toimittama lausunto

09.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Pasi Pönkä, Suomen Kuntaliitto (K)

- johtava talous- ja velkaneuvoja Aulikki Pentikäinen, Espoon talous- ja velkaneuvonta (K)

- palvelupäällikkö Anna-Liisa Karppinen, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut/sosiaalipalvelut (K)

- kehityspäällikkö Jari Leskinen, Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu (K)

- professori Tuula Linna, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Julkiset Oikeusavustajat ry (K)

- Oulun kaupungin talous- ja velkaneuvojat (K)

10.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava perinnän asiantuntija Seija Kareinen, Verohallinto (K)

- asiantuntija Piia Vuoti, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- lakimies Eeva Lahikainen, Finanssialan Keskusliitto (K)

- lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula, Suomen Yrittäjät ry (K)

- puheenjohtaja Jyrki Lindström, Suomen Perimistoimistojen Liitto ry (K)

11.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Minna Backman, Takuu-Säätiö (K)

- puheenjohtaja Petra Einiö, Velkaneuvonta ry

- varapuheenjohtaja Elvi Oikarinen, Velkaneuvonta ry (K)

- hallituksen jäsen Petri Hirvonen, Velkaneuvonta ry

- puheenjohtaja Reijo Sivén, Katakombista elämään Kansanliike ry (K)

- hallituksen jäsen Michael Östman, Katakombista elämään kansanliike ry

- tiedottaja Asmo Koste, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry (K)

11.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Keskuskauppakamari (K)

24.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rauman talous- ja velkaneuvonta (K)

30.09.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 33/2014 vp

07.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Fresh Start Oy (K)

08.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, oikeusministeriö (K)

09.10.2014

Valmistava keskustelu

17.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Ari Saarnilehto, (K)

Merkitty saapuneeksi

- Finanssialan Keskusliiton lisäselvitys

Jatkettu valmistava keskustelu

21.10.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

21.10.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

21.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

22.10.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

24.10.2014

Yleiskeskustelu

05.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys

05.11.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

05.11.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 12/2014 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 18.06.2014

Käsittely päättynyt 26.09.2014 TaVL 33/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

05.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, oikeusministeriö (K)

- kaupallinen neuvos Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- kehityspäällikkö Jari Leskinen, Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (K)

- johtaja Maija Puomila, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (K)

- lakimies Pekka Mäki, Helsingin kaupunki (K)

- lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula, Suomen Yrittäjät ry (K)

- toiminnanjohtaja Juha A. Pantzar, Takuu-Säätiö (K)

- lakimies Timo Niemi, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry (K)

- hallituksen jäsen Heikki J. Kotilainen, Yrityssaneerausyhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Pohjois-Savon käräjäoikeus (K)

- Oulun seudun ulosottovirasto (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

12.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Finanssialan Keskusliitto (K)

19.09.2014

Merkitty saapuneeksi

- OM:n vastine 17.9.2014

Valmistava keskustelu

26.09.2014

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 26.9.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 33/2014 vp

​​​​