HE 85/2013

eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta ja väliaikaisesta

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.09.2013 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 05.09.2013

Käsittely päättynyt 12.09.2013 HaVM 12/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- projektipäällikkö Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö (K)

- asehallintopäällikkö Mika Koponen, Poliisihallitus (K)

- rikoskomisario Vesa Hietala, Helsingin poliisilaitos (K)

- järjestöpäällikkö Teemu Simenius, Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tulli (K)

- Reserviläisurheiluliitto ry (K)

- Asealan Elinkeinonharjoittajat ry (Finnish Arms Trade Association) (K)

- Asekauppiaiden Liitto ry (K)

- Suomen Ampumaurheiluliitto ry (K)

Ei huomautettavaa:

- ulkoasiainministeriö, oikeusministeriö ja Asehistorian Liitto ry

Epävirallinen keskustelu

12.09.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

- Poliisihallitus (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 12/2013 vp