HE 86/2011

HE 86/2011

eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.10.2011 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 25.10.2011 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Sosiaali- ja terveysvaliokunta lähettänyt 08.12.2011 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 25.10.2011

Käsittely päättynyt 25.09.2012 StVM 9/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

01.12.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Anneli Törrönen, sosiaali- ja terveysministeriö

08.12.2011

Pyydetty lausunto:

- SiV

29.02.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SiVL 1/2012 vp

10.05.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö (K)

- opetusneuvos Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäasiainministeriö (K)

- pääjohtaja Pekka Puska, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

- tutkimusprofessori Helena Kääriäinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- johtaja Jussi Holmalahti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (K)

- lakimies Riitta Burrell, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

- hallitussihteeri Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Anneli Törrönen, sosiaali- ja terveysministeriö

16.05.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Eeva Leinonen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (K)

- pääjohtaja Harri Vainio, Työterveyslaitos (K)

- puheenjohtaja, professori Heikki Ruskoaho, TUKIJA

- sihteeri, ylitarkastaja Outi Konttinen, TUKIJA (K)

- tutkimusjohtaja Lasse Viinikka, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

- hallitussihteeri Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Anneli Törrönen, sosiaali- ja terveysministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto

22.05.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 10/2012 vp

23.05.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori, LKT Aarno Palotie, Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) (K)

- akatemiaprofessori Lauri Aaltonen, Biokeskus Suomi (K)

- erityisasiantuntija Mia Bengtström, Lääketeollisuus ry (K)

- neuvotteleva virkamies Anneli Törrönen, sosiaali- ja terveysministeriö

24.05.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto

- ylitarkastaja Raisa Leivonen, tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- professori Raimo Lahti, Helsingin yliopisto (K)

- ylilääkäri, dosentti Risto Sankila, Suomen Syöpäyhdistys ry (K)

- hallitussihteeri Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Anneli Törrönen, sosiaali- ja terveysministeriö

31.05.2012

Keskusteltiin asiasta.

19.06.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Anneli Törrönen, sosiaali- ja terveysministeriö

07.09.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.09.2012

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön muistio

Jatkettu valmistava keskustelu

18.09.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Erillinen ratkaiseva käsittely

25.09.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 9/2012 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 25.10.2011

Käsittely päättynyt 16.05.2012 PeVL 10/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

28.10.2011

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

11.04.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Anneli Törrönen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lääketieteen tohtori, oikeustieteen tohtori Lasse Lehtonen, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

27.04.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Olli Mäenpää, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.05.2012

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Epävirallinen keskustelu

11.05.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio,

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriön vastine tietosuojavaltuutetun toimiston lausunnosta

16.05.2012

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön vastine tietosuojavaltuutetun toimiston lausunnosta

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 10/2012 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 08.12.2011

Käsittely päättynyt 28.02.2012 SiVL 1/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.12.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

08.02.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pääkaupunkiseudun ateistit ry

10.02.2012

Merkitty saapuneeksi

- Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIIMM:n) kirjelmä 6.2.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Anneli Törrönen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- opetusneuvos Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

14.02.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusprofessori Helena Kääriäinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- akatemiaprofessori Heikki Joensuu, Helsingin yliopisto (K)

- johtaja Olli Kallioniemi, Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM (K)

- professori Timo Hakulinen, Suomen Syöpärekisteri (K)

15.02.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jarmo Wahlfors, Suomen Akatemia (K)

17.02.2012

Merkitty saapuneeksi

- OKM:n vastine 15.2.2012

22.02.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jari Toivo, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön vastine

24.02.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.02.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Eero Vuorio,

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely