HE 87/2008

laiksi vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 2 §:n

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.06.2008 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 17.06.2008

Käsittely päättynyt 30.09.2008 TyVM 5/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.06.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Päivi Pekkarinen, sisäasianministeriö (K)

- vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

26.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

- pääsihteeri, ylitarkastaja Sari Haavisto, Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO (K)

- pääsihteeri Sarita Friman-Korpela, Romaniasiain neuvottelukunta (K)

- varapuheenjohtaja Väinö Lindberg, Romaniasiain neuvottelukunta

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

30.09.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 5/2008 vp