HE 89/2012

eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 19/2012 vp LA 51/2012 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 21.09.2012

Käsittely päättynyt 06.11.2012 VaVM 24/2012 vp

Käsittelyvaiheet

25.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.09.2012

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

06.11.2012

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 19/2012 vp, LA 51/2012 vp

Valmistunut:

- VaVM 24/2012 vp

Verojaosto

25.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Tuula Karjalainen, valtiovarainministeriö

- johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto

05.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yhteiskunta-asioiden päällikkö Mats Nyman, Akava ry

- ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- yhteiskuntasuhdepäällikkö Jukka Ihanus, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- pääekonomisti Minna Punakallio, Veronmaksajain keskusliitto (K)

09.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- johtaja Terhi Järvikare, Keskuskauppakamari (K)

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

- veroasiantuntija Simo Valtti, Perheyritysten liitto ry

- johtaja Anna Lundén, Suomen Yrittäjät ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- VM:n muistio: Reetta Varjonen-Ollus; Kaikkien ALV-kantojen korottaminen 2 %-yksiköllä

23.10.2012

Valmistava keskustelu

26.10.2012

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

06.11.2012

Yleiskeskustelu