HE 93/2014

HE 93/2014

eduskunnalle kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.09.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 03.09.2014

Käsittely päättynyt 22.10.2014 TyVM 7/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

03.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

03.09.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

11.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Liisa Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hallitussihteeri Anu Kangasjärvi, sosiaali- ja terveysministeriö

11.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriö (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Akava ry (K)

11.09.2014

Ei huomautettavaa:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK

11.09.2014

Ei huomautettavaa:

- Suomen Yrittäjät ry

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Kynnys ry

23.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry (K)

03.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Liisa Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

14.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

15.10.2014

Valmistava keskustelu

22.10.2014

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 7/2014 vp