HE 96/2004

laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.05.2004 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 26.05.2004

Käsittely päättynyt 22.06.2004 VaVM 13/2004 vp

Käsittelyvaiheet

28.05.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

28.05.2004

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

Jatkettu I käsittely

22.06.2004

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 13/2004 vp

Verojaosto

25.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Lasse Arvela, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Matti Halén, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Panu Pykönen, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Jarmo Salminen, Verohallitus

26.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Antti Suvanto, Suomen Pankki

- ennustepäällikkö Pasi Sorjonen, ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos

- ekonomisti Seppo Kari, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

- tutkimusjohtaja Raija Volk, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT

- tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemi, Palkansaajien tutkimuslaitos

27.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori (emeritius) Edward Andersson,

- professori Heikki Niskakangas, (K)

- professori Olli Ryynänen,

- professori Kari S. Tikka,

- OTT Raimo Immonen, (K)

- OTT Hannele Ranta-Lassila, (K)

31.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimuspäällikkö Eugen Koev, Akava ry

- varatoimitusjohtaja Pauli K Mattila, Keskuskauppakamari (K)

- johtaja, kirkkoneuvos Leena Rantanen, Kirkon keskusrahasto

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- elinkeinopoliittinen asiamies Helena Pollari, Palvelutyönantajat ry

- ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- erityisasiantuntija Juha Mynttinen, Suomen Kuntaliitto (K)

- päälakimies Anna Lundén, Suomen Yrittäjät ry (K)

- johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara, Elinkeinoelämän keskusliitto (K)

- lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Reijo Flink, Itikka Osuuskunta/A-Tuottajat

- veroasiantuntija Marja-Liisa Lindell, Kesko Oyj

- veroasiainpäällikkö Kirsi Rosenblad, SOK

- kauppaneuvos Heimo Aho, SKS-tekniikka Oy

- järjestöjohtaja Jaakko Punkari, Metsäliitto osuuskunta

- osuustoimintajohtaja Sami Karhu, Pellervo-Seura

- johtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys (K)

- veroasiantuntija Jouko Jormalainen, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto

- johtaja Jouko Oksanen, Työeläkevakuuttajat TELA ry

- intern auditor Bengt Höstman, Österbottens Kött

01.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Niklas Geust, FIM Omaisuudenhoito Oy

- KHT Esko Tuominen, KHT-yhdistys ry

- KTM Karri Nieminen, Kirjanpitotoimistojen Liitto ry (K)

- talousjohtaja Harri Luhtala, Osuuspankkikeskus

- hallituksen puheenjohtaja, varatuomari Esko Tuominen, Suomen veroasiantuntijat ry

02.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallituksen puheenjohtaja Marjo Raitavuo, Ensto Oy

- toimitusjohtaja Matti Nurminen, Hakaniemen Metalli Oy

- hallituksen puheenjohtaja Erik Hartwall, Oy Hartwall Ab

- hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin, Kone Oyj

- toimitusjohtaja Gretel Ramsay, Tammet Oy

03.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja George Berner Oy, Berner Oy

- toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, Componenta Oyj

- hallituksen puheenjohtaja Berndt von Frenckell, Frenckellin Kirjapaino Oy

- hallituksen jäsen Philip Aminoff, Helvar Merca Oy

- hallituksen puheenjohtaja C-G Ingman, Ingman Group Oy (K)

- toimitusjohtaja Eero Kotkasaari, Joutsen Finland Oy

- hallituksen puheenjohtaja Eero Lehti, Keski-Uusimaa-konserni

- toimitusjohtaja Jouko Virranniemi, Pölkky Oy

- toimitusjohtaja Matti Inha, Suomen Hypoteekkiyhdistys

Merkitty saapuneeksi

- Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n kirjalinen lausunto

09.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiovarainministeri Antti Kalliomäki, valtiovarainministeriö

- ylijohtaja Lasse Arvela, valtiovarainministeriö

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirjallinen lausunto

10.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Heikki Niskakangas,

- professori Kari S. Tikka,

- varatoimitusjohtaja Pauli K Mattila, Keskuskauppakamari

16.06.2004

Yleiskeskustelu

17.06.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

18.06.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

22.06.2004

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.