HE 96/2011

HE 96/2011

eduskunnalle laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain, kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, kunnallisen eläkelain voimaanpanolain ja valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 01.11.2011 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 01.11.2011

Käsittely päättynyt 22.11.2011 StVM 13/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.11.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

16.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työmarkkinalakimies Marja Isomäki, valtiovarainministeriö

- lakimies Karoliina Kiuru, Keva

- työmarkkinalakimies Keijo Karhumaa, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

- työmarkkinalakimies Anne Sarvi, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

- lakimies Pekka Pietinen, Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö

17.11.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

22.11.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 13/2011 vp