HE 97/2004

HE 97/2004

laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 §:n 2 momentin ja 5 §:n 1 momentin muuttamisesta

Ministeriö: Opetusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.05.2004 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 26.05.2004

Käsittely päättynyt 04.06.2004 SiVM 8/2004 vp

Käsittelyvaiheet

26.05.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

26.05.2004

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Jatkettu I käsittely

01.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Leena Koskinen, opetusministeriö

04.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Jukka Laukkanen, Kansaneläkelaitos (K)

- puheenjohtaja Petja Orre, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (K)

- edunvalvontasihteeri Miia Veijonen, Suomen ammattiin opiskelevien keskusliitto SAKKI ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

​​​​