HE 98/2006

HE 98/2006

laiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.09.2006 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 06.09.2006 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 07.09.2006

Käsittely päättynyt 05.12.2006 LiVM 28/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Asta Virtaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

07.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikönpäällikkö Merja Saari, Viestintävirasto (K)

- johtaja Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto (K)

- toimitusjohtaja Katri Sipilä, Teosto ry (K)

07.11.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SiVL 16/2006 vp

14.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava asiantuntija Tytti Peltonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- toimitusjohtaja Reijo Svento, FiCom (K)

- johtaja Jorma Miettinen, MTV Oy (K)

- director Jouni Kämäräinen, Nokia Oyj (K)

- apulaisjohtaja Lauri Kaira, Gramex ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- TeliaSonera Oyj:n ja Plus TV, Digi TV Plus Oy:n kirjalliset asiantuntijalausunnot

- TeliaSonera Oyj (K)

- Plus TV, Digi TV Plus Oy (K)

16.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- päälakimies Pia Huhdanmäki, Nelonen Oy (K)

- johtaja Arto Tamminen, Kopiosto ry (K)

- puheenjohtaja Lasse Saarinen, Suomen elokuvatuottajien keskusliitto (K)

24.11.2006

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Yleisradio (K)

- MTV3 Oy (K)

- Nelonen / SW Television Oy (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisjohtaja Timo Mattila, Kilpailuvirasto (K)

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n vastaus tekijänoikeuskysymyksen ratkaisusta muissa Euroopan maissa

29.11.2006

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n tarkennus eurooppalaisesta korvauskäytännöstä

01.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Asta Virtaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Gramexin ja Kopioston sähköpostiviestit

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.12.2006

Merkitty saapuneeksi

- Gramexin ja Kopioston saama vastaus EU:lta kilpailuoikeutta koskevista kysymyksistä

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 28/2006 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 07.09.2006

Käsittely päättynyt 27.10.2006 SiVL 16/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

22.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Asta Virtaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetusministeriö (K)

28.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Johtaja Jorma Miettinen, MTV Oy (K)

- päälakimies Pia Huhdanmäki, Ruutunelonen Oy/SW Television Oy (K)

06.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja, lakiasiat Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto (K)

- lakiasiainjohtaja Martti Kivistö, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (K)

- apulaisjohtaja Lauri Kaira, Gramex ry (K)

- toimitusjohtaja Pekka Rislakki, Kopiosto ry (K)

17.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- Elinkeinoelämän keskusliiton EK kirjallinen lausunto 16.10.2006.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.10.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVL 16/2006 vp

​​​​