HE 98/2013

HE 98/2013

eduskunnalle laeiksi eläinten lääkitsemisestä, lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja rikoslain 44 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.09.2013 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 11.09.2013

Käsittely päättynyt 07.03.2014 MmVM 3/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

27.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eläinlääkintöneuvos Leena Räsänen, maa- ja metsätalousministeriö

- eläinlääkäri Katariina Kivilahti-Mäntylä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (K)

- ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, Elintarviketurvallisuusvirasto (K)

- toiminnanjohtaja Marjatta Vehkaoja, Suomen Eläinlääkäriliitto (K)

Kirjaus

27.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Käsittely

29.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Leena Suojala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

21.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, maa- ja metsätalousministeriö (K)

25.02.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.03.2014

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys.

Valmistava keskustelu

07.03.2014

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 3/2014 vp

​​​​