HE 98/2014

HE 98/2014

eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.09.2014 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 03.09.2014

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Anna-Leena Miettinen, maa- ja metsätalousministeriö

- erityisasiantuntija Tarja Hartikainen, Suomen Kuntaliitto (K)

- lakimies Hanna Brotherus, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

Kirjaus

23.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maaseutuvirasto MAVI (K)

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

Käsittely

03.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yritysasiantuntija, toiminnanjohtaja Johanna Rinnekari, ProAgria Pohjois-Karjala (K)

Kirjaus

03.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Käsittely

07.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Anna-Leena Miettinen, maa- ja metsätalousministeriö

10.10.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.10.2014

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 13/2014 vp