HE 99/2009

HE 99/2009

laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.06.2009 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 15.06.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 15.06.2009 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 15.06.2009

Käsittely päättynyt 26.11.2010 YmVM 11/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

- PeV ja MmV antavat lausunnon.

Käsittely

07.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Hannu Karjalainen, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Jussi Laanikari, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lakimies Marketta Rosti, Metsähallitus (K)

- lakimies Leena Penttinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

09.12.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

05.02.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- MmVL 31/2009 vp.

12.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Hannu Karjalainen, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Jussi Laanikari, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- yksikön päällikkö Petri Ahlroth, Suomen ympäristökeskus (K)

- ylitarkastaja Ilpo Huolman, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- tutkimusjohtaja Vesa Ruusila, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

16.03.2010

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitykset.

24.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- viestintäpäällikkö Klaus Ekman, Metsästäjäin Keskusjärjestö (K)

- riistanhoidonneuvoja Visa Eronen, Uudenmaan riistanhoitopiiri (K)

- ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, WWF Finland (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Saamelaiskäräjät (K)

- Paliskuntain yhdistys (K)

- Suomen Metsästäjäliitto ry (K)

14.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Lauri Kontro, Suomen Metsästäjäliitto ry

- erikoistutkija, MMT Jani Pellikka, Itä-Suomen yliopisto (K)

04.05.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 17/2010 vp.

23.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Hannu Karjalainen, ympäristöministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

30.09.2010

Valmistava keskustelu

26.10.2010

Jatkettu valmistava keskustelu

29.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Satu Sundberg, ympäristöministeriö

- eläkeläinen, OTK Hannu Karjalainen,

09.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitys.

12.11.2010

Keskusteltiin asiasta.

16.11.2010

Jatkettu valmistava keskustelu

25.11.2010

Yleiskeskustelu

26.11.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 11/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 16.06.2009

Käsittely päättynyt 28.04.2010 PeVL 17/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

23.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Hannu Karjalainen, ympäristöministeriö (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

25.09.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.04.2010

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 17/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 22.06.2009

Käsittely päättynyt 11.12.2009 MmVL 31/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

29.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Hannu Karjalainen, ympäristöministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Sami Niemi, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- viestintäpäällikkö Klaus Ekman, Metsästäjäin Keskusjärjestö (K)

- luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- lakimies Marketta Rosti, Metsähallitus (K)

08.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusjohtaja Vesa Ruusila, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

- puheenjohtaja Lauri Kontro, Suomen Metsästäjäliitto ry (K)

- riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Martin Hägglund, Salo (K)

- vs. riistanhoitopäällikkö Visa Eronen, Uudenmaan riistanhoitopiiri (K)

- riistapäällikkö Juha Kuittinen, Pohjois-Karjalan riistanhoitopiiri (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Paliskuntain yhdistys (K)

- saamelaiskäräjät (K)

21.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Hannu Karjalainen, ympäristöministeriö (K)

23.10.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lapin riistanhoitopiiri (K)

- ympäristöministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

02.12.2009

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

08.12.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 2.12.

09.12.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 2.12.

11.12.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 2.12.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 31/2009 vp