K 1/2006

K 1/2006

Oikeusasiamiehen erilliskertomus 2006: lapsi, perheväkivalta ja viranomaisten vastuu

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.02.2006 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 14.02.2006 lakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 14.02.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 15.02.2006

Käsittely päättynyt 26.09.2006 PeVM 7/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

15.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

16.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

15.06.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Virpi Kölhi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, lapsiasiavaltuutetun toimisto (K)

- professori Raija Huhtanen, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

15.06.2006

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- eduskunnan oikeusasiamieheltä saaduista asiantuntijalausunnoista

26.09.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- oikeusasiamiehen kanslian ilmoitus 28.8.2006: ei kommentoitavaa

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVM 7/2006 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 15.02.2006

Käsittely päättynyt 23.05.2006 LaVL 9/2006 vp

Käsittelyvaiheet

17.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

31.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio, (K)

- neuvotteleva virkamies Hannu Takala, oikeusministeriö (K)

20.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, (K)

04.05.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.05.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 9/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 15.02.2006

Käsittely päättynyt 26.04.2006 StVL 8/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

16.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

08.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio, (K)

14.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Eeva Kangasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Helena Ewalds, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- poliisiylitarkastaja Mikko Lampikoski, sisäasiainministeriö (K)

- kehittämispäällikkö Kristiina Laitinen, opetusministeriö (K)

- erikoissuunnittelija Marie Rautava, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- ylitarkastaja Pirjo Kainulainen, Etelä-Suomen lääninhallitus (K)

- neuvotteleva lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto (K)

16.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämispäällikkö Susanna Kalavainen, Ensi- ja turvakotien liitto (K)

- tutkija Heikki Sariola, Lastensuojelun Keskusliitto (K)

- järjestölakimies Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (K)

- ylilääkäri Jari Sinkkonen, Pelastakaa Lapset ry (K)

- sosiaalityöntekijä Seija Löfgren, SOS-Lapsikylä ry (K)

21.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Karri Välimäki, Helsingin kaupunki

- toimialajohtaja, johtava ylilääkäri Veli Ylitalo, HUS HYKS Lasten ja nuorten sairaala

- terveyskeskuslääkäri Antti Lähteenmäki, Helsingin kaupunki (K)

- terveydenhoitaja Päivi Lång, Helsingin kaupunki

- koordinaattori Kirsi Koponen, Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi

- vastuualuejohtaja Pälvi Kaukonen, Tampereen yliopistollinen keskussairaala (K)

23.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- esittelijäneuvos Arja Myllynpää, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (K)

- edunvalvontajohtaja Markku Kojo, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- kehittämispäällikkö Tero Ristimäki, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry (K)

- lakimies Oili Leppälammi, Tehy ry (K)

24.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, (K)

- Perheasiain yksikön johtaja Martti Esko, Kirkkohallitus (K)

06.04.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

21.04.2006

Yleiskeskustelu

26.04.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 8/2006 vp