K 14/2003

K 14/2003

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2002

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.11.2003 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 12.11.2003

Käsittely päättynyt 19.02.2004 SiVM 2/2004 vp

Käsittelyvaiheet

13.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

17.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kirjaston johtaja Tuula H. Laaksovirta, Eduskunnan kirjasto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

19.02.2004

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut: