LA 10/2011

laiksi työttömyysturvalain 7 luvun muuttamisesta (Markus Mustajärvi /vr ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.10.2011 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 90/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 27.10.2011

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

10.11.2011

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: