LA 12/2010

LA 12/2010

Laki postipalvelulain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.04.2010 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 216/2010

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 23.04.2010

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.04.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

18.11.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

- HE 216/2010 vp

​​​​