LA 51/2012

Laki arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta (Kaj Turunen /ps ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.10.2012 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 89/2012 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 18.10.2012

Käsittely päättynyt 06.11.2012 VaVM 24/2012 vp

Käsittelyvaiheet

23.10.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

23.10.2012

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

06.11.2012

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: