LA 58/2012

Laki ansiottoman voiton verotuksesta sähköntuotannossa (Kimmo Tiilikainen /kesk

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.10.2012 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 140/2013 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 18.10.2012

Käsittely päättynyt 05.12.2013 VaVM 31/2013 vp

Käsittelyvaiheet

23.10.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

23.10.2012

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

05.12.2013

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: