LA 60/2012

LA 60/2012

Laki tuloverolain muuttamisesta (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.10.2012 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 87/2012

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 18.10.2012

Käsittely päättynyt 06.11.2012 VaVM 23/2012 vp

Käsittelyvaiheet

23.10.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

23.10.2012

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

06.11.2012

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​