LA 63/2013

LA 63/2013

Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta (Pirkko Ruohonen-Lerner /ps)

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.02.2014 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:M 1/2014

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 14.02.2014

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

16.05.2014

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: