LA 86/2007

laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (Merja Kyllönen /vas ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.10.2007 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 179/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 19.10.2007

Käsittely päättynyt 27.11.2009 StVM 50/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

06.11.2009

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: