LA 97/2004

LA 97/2004

laiksi sairausvakuutuslain 9 §:n muuttamisesta (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.10.2004 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 50/2004

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 07.10.2004

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

07.10.2004

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

Asian ilmoittaminen

08.10.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

​​​​