PNE 1/2013

PNE 1/2013

eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 32 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.06.2013 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten
Perustuslakivaliokunta lähettänyt 26.09.2013 ulkoasiainvaliokuntaan lausuntoa varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 62/2013 HE 62/2013

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 19.06.2013

Käsittely päättynyt 10.12.2013 PeVM 5/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.06.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.06.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

26.09.2013

Pyydetty lausunto:

- PNE 1/2013 vp - UaV

27.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia

- budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntöjohtaja Maija-Leena Paavola, eduskunnan kanslia (K)

- pääjohtaja, oikeustieteen tohtori Tuomas Pöysti, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

05.12.2013

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

- HE 62/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 26.09.2013

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

- HE 62/2013 vp

​​​​