TPA 45/2014

TPA 45/2014

Viranomaispäätösten perusteleminen

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.11.2014 hallintovaliokuntaan käsiteltäväksi

Hallintovaliokunta

Saapunut: 13.11.2014

Käsittely päättynyt 21.04.2015

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

21.04.2015

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.