TS 135/2013

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1308/2013

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning

KOM-numero: COM(2014) 32

Saapunut: 31.01.2014

Määräaika esityksille suurelle valiokunnalle/Frist för framställningar till stora utskottet: 14.03.2014

Määräaika huomautuksille EU:n toimielimille/Frist för anmärkningar till EU:s institutioner: 28.03.2014

Asian valiokuntakäsittely

Euroopan komissio lähettänyt 31.01.2014 suureen valiokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 31.01.2014 maa- ja metsätalousvaliokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 31.01.2014 toissijaisuusasian Ahvenanmaan maakuntapäiville

Suuri valiokunta

Saapunut: 31.01.2014

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 03.02.2014

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet