U 73/2009

komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan

EUTORI-numero: EU/2009/1324 EU/2009/1323 EU/2009/1322

KOM-numero: KOM(2009) 503 lopullinen KOM(2009) 502 lopullinen KOM(2009) 501 lopullinen

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Puhemies lähettänyt 30.10.2009 suureen valiokuntaan käsiteltäväksi
Puhemies lähettänyt 30.10.2009 talousvaliokuntaan lausuntoa varten
Suuri valiokunta lähettänyt 11.11.2009 perustuslakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten

Suuri valiokunta

Saapunut: 02.11.2009

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Käsittely

04.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

- U 73/2009 vp

Kirjaus

11.11.2009

Lähetetty asia mahdollisia toimenpiteitä varten:

- U 73/2009 vp - PeV

Käsittely

20.11.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 33/2009 vp

20.11.2009

Suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 154/2009 vp

27.11.2009

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

09.12.2009

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

- PeV:n ilmoitus 3.12.2009

17.12.2010

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 11.11.2009

Käsittely päättynyt 03.12.2009 PeVP 87/2009 vp 8 §

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

13.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Käsittely

19.11.2009

Jätetty asia pöydälle

03.12.2009

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- SuV

Talousvaliokunta

Saapunut: 02.11.2009

Käsittely päättynyt 20.11.2009 TaVL 33/2009 vp

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

04.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

04.11.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

13.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö

- johtava riskiasiantuntija Juha Savela, Finanssivalvonta (K)

- toimistopäällikkö Jouni Timonen, Suomen Pankki

- pääekonomisti Olli Koski, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- alue- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Lauri Korkeaoja, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Finanssialan Keskusliitto (K)

- Akava ry (K)

17.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiotieteen tohtori Heikki Koskenkylä, (K)

20.11.2009

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 20.11.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 33/2009 vp