Täysistunnon pöytäkirja 101/2003 vp

PTK 101/2003 vp

101. TORSTAINA 27. MARRASKUUTA 2003 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Kansanedustajan tietojensaantioikeus

Hannu  Hoskonen  /kesk:

Herra puhemies! Eilen käytiin tässä salissa mielenkiintoinen lähetekeskustelu koskien julkisuuslainsäädännön selontekoa. Olen tässä kansanedustajan työni alkuvaiheessa yrittänyt ottaa selvää asioista koskien luonnonsuojelulain muuttamista. Siihen olen pyytänyt kirjallisesti ympäristöministeriöstä tietoja koskien Natura 2000 -esitystä, mikä on lähetetty Suomesta joskus 2002 heinäkuussa EU:lle, kuitenkaan niitä saamatta. Esitän kysymyksen ympäristöministeri Enestamille:

Minkä takia kansanedustajan työtäni on yritetty vaikeuttaa kaikin mahdollisin keinoin ja ennen kaikkea perustuslain 47 §:n 3 momentin vastaisesti, vaikka olen kirjallisessa pyynnössä nimenomaan rajannut nämä niin sanotut salaiset tiedot pois? Olen pyytänyt vain julkisia tietoja, en salaisia.

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam

Arvoisa herra puhemies! Kahdessa vastauksessa kahteen kirjeeseen on tarkoin selvitetty, millä tavalla nämä tiedot ovat kansanedustajan käytettävissä, ja ne ovatkin kansanedustajan käytettävissä. Tervetuloa ympäristöministeriöön!

Hannu Hoskonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Todellakin olen kiitollinen siitä, jos nämä tietokannat saan nähdäkseni, koska nämä tiedot ovat yksi tärkeä peruste luonnonsuojelulakia mahdollisesti muutettaessa. Monessa asiassa minua on neuvottu ja olen saanut hyvin korkealta oppineelta taholta neuvoja siitä, että kansanedustajan tiedonsaantioikeutta on oikeastaan tuettava ja kannustettava, mutta ympäristöministeriö nimenomaan, kun olen julkisia tietoja pyytänyt, on aina vedonnut siihen, että salaisia tietoja ette saa. Salaisiahan en ole koskaan pyytänytkään. Päästäänkö tässä asiassa vihdoin ja viimein sille positiivisuuden tielle, että tiedot toimitetaan, vai pitääkö minun esimerkiksi vielä kerran kirjallisesti kysyä, vai miten tämä asia hoidetaan?

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam

Arvoisa puhemies! Kuten totesin, tiedot ovat kansanedustajan käytettävissä. Tervetuloa ministeriöön!

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​