Täysistunnon pöytäkirja 101/2003 vp

PTK 101/2003 vp

101. TORSTAINA 27. MARRASKUUTA 2003 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen määräraha

Maija Perho /kok:

Arvoisa puhemies! On tullut hyvin myönteinen viesti koskien lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen lisämäärärahaa. Tämä määräraha on varmasti erittäin tarpeellinen, jotta voidaan ryhtyä niihin toimenpiteisiin, joita nämä työnjakomuutokset tällä alueella merkitsevät. Kysyisin ministereiltä Hyssälä ja Mönkäre:

Näettekö oikeaksi tavaksi osoittaa tämä määräraha korvamerkittynä sairaanhoitopiireille siten, että kyseistä rahaa käytetään sairaanhoitopiirien omien palvelujen kehittämiseen sekä psykoterapiapalvelujen ostoon?

Peruspalveluministeri  Liisa  Hyssälä

Arvoisa puhemies! Kyllä varmasti näen tämän myönteisenä. Meillähän on kunnilla velvoite järjestää tämä hoito, ja kunnat sairaanhoitopiirien päättävissä elimissä varmasti ottavat tämän tyydytyksellä vastaan. Täytyy kuitenkin muistaa, että näiden rahojen luonteen täytyy olla kehittävä. Paitsi että niitä suunnataan palveluihin, kyllä sairaanhoitopiireillä sitten jatkossa täytyy olla mahdollisuus hallita näitä jonoja ja myöskin paikallisella tasolla järjestää hoitoa kunnissa, kasvatusneuvoloissa, perheneuvoloissa, neuvolajärjestelmässä ja kouluterveydenhuollossa. Eli vastuu sinne peruskuntaan, ja sairaanhoitopiiri on hyvä hallinnoimaan jonoja ja katsomaan, missä se kipein tarve on, ettei jatkossa syntyisi näitä tilanteita, joissa väliinputoajia tulee.

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Arvoisa puhemies! Tämä esitys, joka eduskunnassa on nyt tehty, on juuri sen mukainen, mitä sosiaali- ja terveysministeriön ja Kelan yhteinen asiantuntijatyöryhmä on esittänyt. Nyt tälle kokoavalle työlle eduskunnan hallitusryhmien puheenjohtajat ovat halunneet antaa myöskin jonkin verran rahaa, ja se on todella hyvä ja se, että tällaiset säännöt nyt on pyritty yhdessä sopimaan. Tällainen olisi pitänyt tehdä jo silloin, kun eduskunta ensimmäisen kerran näitä korvamerkittyjä rahoja antoi, koska muuten nämä asiat eivät pysy kenenkään hallinnassa eikä kukaan ota vastuuta. Nyt me katsomme sairaanhoitopiirin asianomaiseen erikoisalaan, ja heidän mahdollisuutensa ja velvollisuutensa on nyt koota nämä asiat yhteen.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.