Täysistunnon pöytäkirja 103/2005 vp

PTK 103/2005 vp

103. TIISTAINA 11. LOKAKUUTA 2005 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

 

Astrid Thors /r:

Värderade talman! Jag vill passa på tillfället att konstatera att det är viktigt att riksdagen följer upp vårt exportgarantiorgan så att det kan fungera enligt samma bestämmelser som andra EU-länders motsvarande garantiorgan. Vi har till exempel i samband med kontakter som stora utskottet har haft blivit uppmärksamgjorda på att våra företag ibland har svårt att konkurrera, eftersom andra EU-länders exportgarantianstalter har en större landskvot eller deras exportgarantianstalter kan ge förmånligare krediter.

Så det här förslaget är verkligen ett ytterst viktigt instrument för att våra företag skall kunna erövra nya marknader i växande ekonomier. Vi hoppas att exportgarantianstalten kan ges en tillräcklig ram så att den kan axla de risker som det behövs för att stöda företagen.

Arvoisa puhemies! Tämä lakiesitys on erittäin tärkeä, ja muun muassa niissä yhteyksissä, joita suuren valiokunnan piirissä on ollut uusiin tai tuleviin EU-jäsenmaihin, on todettu, että tämän laitoksen valtuudet ovat aika rajalliset ja myöskin ehdot ovat joskus poikenneet huonompaan suuntaan siitä, mitä muissa EU-maissa on, joten tämä esitys on erittäin tärkeä meidän elinkeinoelämällemme, jotta se pystyisi hyödyntämään avautuvia uusia markkinoita. Siksi on erittäin tärkeää, että tämä saataisiin nopeasti eteenpäin.

Keskustelu päättyy.

​​​​