Täysistunnon pöytäkirja 103/2006 vp

PTK 103/2006 vp

103. KESKIVIIKKONA 18. LOKAKUUTA 2006 kello 15 (15.09)

Tarkistettu versio 2.0

34) Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

 

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Kallis ehdottaa lakia vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista muutettavaksi siten, että vaikeavammaisille henkilöille annetaan subjektiivinen oikeus henkilökohtaiseen avustajaan.

Suomessa vaikeavammaisia ihmisiä on alle 0,07 prosenttia väestöstä eli noin 4 000—5 000 henkilöä. Vaikeavammaisilla on oltava muihin kansalaisiin nähden yhtäläinen oikeus itsenäiseen päätöksentekoon omasta elämästään, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, näkemysten esille tuomiseen, perhe-elämään, koulutukseen, työntekoon, harrastamiseen, ennakkoluulottomaan kohteluun ja viranomaisasioihin. Vaikeavammainen tarvitsee apua lukuisissa arkisissa toimissaan, kuten pukeutumisessa ja peseytymisessä, puhumattakaan viranomaisasioinnista, opiskelusta ja ansiotyöstä. Henkilökohtainen avustajajärjestelmä on tukimuoto, jolla voidaan turvata vaikeavammaisen henkilön lailliset ja itsemääräämisoikeudet.

Eduskunnassa ollaan varsin yksimielisiä siitä, että perusoikeusjärjestelmä edellyttää, että henkilökohtainen avustaja on vaikeavammaiselle subjektiivinen oikeus. Tämän oikeuden toteuttamiseksi tarvitaan valtiolta korvamerkittyä rahaa kunnille noin 40 miljoonaa euroa. Määrällä voidaan palkata noin 5 000 henkilökohtaista avustajaa vaikeavammaisille.

Koska olen tehnyt talousarvioaloitteen 40 miljoonan euron määrärahasta henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen vaikeavammaisille ja lisäksi olen tehnyt samanlaisen lakialoitteen kuin ed. Kallis, en voi muuta kuin kannattaa erinomaisen hyvää aloitetta.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Tästähän käytiin jokunen aika sitten täällä salissa kiivasta keskustelua, ja myöskin äänestimme sitten muistaakseni ed. Akaan-Penttilän tekemästä lausumaehdotuksesta. Sehän sai varsin runsasta tukea myöskin jopa hallituspuolueitten kansanedustajien puolelta, elikkä professori Kaarlo Tuori on todennut, että tässä tilanteessa, jossa todellakin tämmöisten ihan perusasioitten hoitaminen edellyttää vaikeavammaisella henkilöllä henkilökohtaista avustajaa, on perustuslain vastaista, mikäli tällaista avustajaa ei järjestetä. Siinä mielessä täytyy sanoa, että tässä tilanteessa, mikä tällä hetkellä on, että tätä subjektiivista oikeutta ei ole toteutettu, perustuslain rajoja jo suurin piirtein koetellaan.

Aivan niin kuin ed. Laxell toi esille, tämän kustannus, minkä vammaisjärjestöt ovat laskeneet tälle subjektiiviselle oikeudelle, olisi noin 40 miljoonaa euroa. Kristillisdemokraatit ovat sisällyttäneet tämän sitten omaan vaihtoehtobudjettiinsa, ja olemme sitten kannattamassa tämän subjektiivisen oikeuden saamista. Mielestämme nyt saa jo riittää se, että jokaikinen eduskunta täällä vuorollaan puhuu ja lupaa sen toteuttaa, mutta koskaan sitä ei kuitenkaan ole saatu kehyksiin eikä sitä lainsäädäntöä tehtyä. Nyt on aika kyllä ryhtyä toimeen.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa herra puhemies! Tämä henkilökohtainen avustajajärjestelmä, miten se saataisiin subjektiiviseksi oikeudeksi eli sellaiseksi, että kaikki, jotka sitä tarvitsevat, saisivat sen, on noussut sosiaali- ja terveysvaliokunnassa hyvin keskeiseksi kysymykseksi. Paitsi vammaispoliittisen selonteon yhteydessä jo tuolta keväältä lähtien, kun tämän syksyn aikana me paraikaa käsittelemme vammaispalvelulainsäädäntöä, se on uudelleen edessä kysymyksenä ja edelleen näyttää siltä, että tähän rahoitukseen ei vastata. Kuitenkin se, että tälle ollaan myönteisiä, osoittaa sitä, että tämä on tärkeä asia myös hallituspuolueille ja kaikille meille eduskunnassa, mutta nyt tarvittaisiin todella semmoista poliittista tahtoa, että tämä vietäisiin ihan loppuun saakka, että rahoitus saataisiin siihen.

Keskustelu päättyy.

​​​​