Täysistunnon pöytäkirja 104/2014 vp

PTK 104/2014 vp

104. TORSTAINA 23. LOKAKUUTA 2014 kello 16.04

Tarkistettu versio 2.0

5) Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

 

Mauri Pekkarinen /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tuo puhujajono kulki äsken niin nopeasti, että meinasin myöhästyä, eikä minulla ole mukana nyt niitä papereita, joista aioin tarkemmin esitellä tämän aloitteen sisällön. Yritän kuitenkin noin muistinvaraisesti kertoa, mistä keskeisesti on kysymys.

Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että jos energiamarkkinoilla on pieni sähköntuottaja, joka tuottaa generaattoriteholtaan alle 50 kilovolttiampeerin teholla sähköä ja kuluttaa sen itse kaikki, tästä sähköstä ei tarvitse maksaa veroa, kuluttaja saa sen käyttää itse. Kysymys on lähinnä aurinkokeräimillä tai joissakin tapauksissa pienellä tuulivoimalaitoksella tuotetusta sähköstä. Kysymyksessä oleva alle 50 kilovolttiampeerin generaattoriteho on niin pieni, että tästä suurin piirtein on kysymys.

Tavanomaisessa kotitaloudessa, jos se itse itselleen aurinkokeräimillä tuottaa sähköä, on kysymys 10—20 kilovolttiampeerin suuruisista generaattoritehoista. Tällaisen tehon, siis 50 kilovolttiampeeriin saakka olevan generaattoritehon, saa käyttää itse, mutta jos tuottaa sitä enemmän, yli 50 kilovolttiampeerin tehoilla, tuonne 2 000 kilovolttiampeeriin asti — elikkä suurin piirtein saman kuin megawatti, se ei ole ihan, mutta melkein — ja jos siitä ylijäämästä, minkä tällä tavalla tuottaa, vähänkin johtaa yleiseen sähköverkkoon, niin joutuu maksamaan siitä koko omasta kulutuksesta tällä hetkellä veroa. Siis siitä, minkä laittaa siihen verkkoon, ei silloin se tuottaja maksa veroa, koska silloin kun se siirtäjä siirtää siinä verkossa asiakkaalle, se verohan peritään siellä, mutta jos hän laittaa siihen yleiseen verkkoon, niin silloin kaikki se oma kulutus, minkä kuluttaa, menee veron alle. Arvoisa puhemies, tässä ei nyt oikein ole mitään erikoista järkeä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sellaisten aika pienten sähköntuottajien, jotka joko aurinkokeräimillä tai pienellä tuulivoimalaitoksella tai bioraaka-aineeseen perustuvalla pienimuotoisella chp:llä tuottavat sähköä, ei kannata sitä monesti tuottaa, koska sitten se oma kulutus menee verolle. Tyypillinen esimerkki on tällaiset ostoskeskukset. Jos ne nyt tällä hetkellä panevat aurinkopaneelit tai tuottavat tuulivoimalla tai chp:llä — no, ne nyt eivät chp:llä tuota, mutta näillä kahdella ensimmäisellä vaihtoehdolla — niin siinä tapauksessa, että ne muuten käyttäisivät kaiken itse, mutta vähänkin ylijäämää kun tulisi ja ne työntäisivät sen verkkoon, se kaikki itse käytetty joutuisi sillä hetkellä veronalaiseksi.

Arvoisa puhemies! Tämä ei ole oikein. Tästä syystä tässä aloitteessa minä esitän sitä, että lakia muutettaisiin siten, että 250 kilovolttiampeerin generaattoritehoon asti tuo oma kulutus olisi aina kaikissa oloissa verotonta. Se 250 kilovolttiampeeria tarkoittaa sitä, että tuommoisen kohtuullisen kokoisen ostoskeskuksen, jos se käyttää täysimääräisesti aurinkopaneeleja, ei tarvitsisi maksaa siitä veroa. 250 kilovolttiampeeria tarkoittaa, että jos se tulisi esimerkiksi aurinkokeräimillä, se olisi hivenen vajaa 3 000 neliötä tämmöistä aurinkosähkön keräyspinta-alaa — ei se ihan pieni ole, mutta ei se nyt hirveän suurikaan ole. Tuohon saakka tämän aloitteen mukaan aina tämä itse käytetty sähkö olisi verotonta. Jos sitten sen sijaan tuottaa suuremmilla tehoilla kuin tuo sanottu 250 kilovolttiampeeria, aina sinne 2 000 kilovolttiampeeriin asti, niin vaikka tuottaa nyt, sanotaan, vaikkapa 1 000 kilovolttiampeerin tehoilla, niin sitten kuitenkaan verollista ei olisi se 250 kilovolttiampeerin tehoon asti oleva sähkö eli noin 200 megawattituntia vuodessa oleva sähkö, vaan se olisi aina verotonta sille tuottajalle, ja vasta tuon ylittävältä osalta sitten tällainen sähköntuottaja joutuisi siitä itse kulutetusta sähköstä maksamaan veron.

Tässä idea, ajatus ja pyrkimys on se, että todellakin tämmöinen huomattavasti suurempi — siis noin viisi kertaa suuremmilla tehoilla ja viisi kertaa suuremmalla tuotetun sähkön määrällä — oma kulutus olisi aina verotonta ja sitten sen tuotetun sähkön määrän osalta, vaikka tuottaa sen yli, se kaikki tuotanto, se oma kulutus, ei mene verolle, vaan se on aina siihen 250 kilovolttiampeerin tehoon tai 200 megawatin vuosituotantoon asti verotonta, ja vasta sen yli menevä osa olisi sitten verollista.

Arvoisa puhemies! Tämä uudistus tähän tapaan uudistettuna kyllä tarkoittaisi sitä, että tämmöinen pienimuotoinen sähköntuotanto, on se sitten aurinkosähköä tai pienimuotoisia tuulimyllyjä tai pienimuotoista chp-tuotantoa nimenomaan bioraaka-aineella, kannattaisi sille tuottajalle itselleen, jota nyt vero rankaisee sen omankin kulutuksen osalta. Se on vähän sama juttu kuin jos varapuhemies menisi metsäänsä ja ottaisi sieltä halkoja ja niillä haloilla lämmittäisi vähän useampaakin pappilaa yhtä aikaa, omia kuitenkin. Käytännössä niitten omien halkojen käyttäminen siihen lämmitykseen on nykysäädösten mukaan aika pienenkin tällaisen tehon osalta verollista. Nyt tässä tällainen huomattavasti suurempaan omakäyttöön tuleva, ei lämmön- vaan sähköntuotanto tässä, arvoisa puhemies, tulisi verottomaksi. Ja sitten jos enemmän tuottaa, niin totta kai siitä yli menevältä osalta se olisi sitten verollista. Mutta se oma tuotanto 250 kilovolttiampeerin tehoon eli 200 megawatin sähkön määrään asti olisi tämän aloitteen mukaan verotonta.

Arvoisa puhemies! Tässä tämän aloitteen keskeinen sisältö.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Tämä aloite näyttää poikivan laajan keskustelun.

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Minullakaan ei ole edustaja Pekkarisen papereita mukanani.

Yleensäkin tämmöinen paikan päällä tuotettu energia — soisin tämänkaltaisen politiikan kehittyvän ja laajentuvan, koska jos energia tuotetaan lähellä sitä kulutuspistettä, niin aina se vähentää sen siirtoverkon rasitusta ja sitten tämä paikalla tuotettu energia myös on aina käytössä, esimerkiksi kun maaseudulla jonkun omakotitalon katolla on aurinkokennot, siellä on myrskyn jälkeen katkenneiden sähköjohtojenkin jälkeen valoa torpassa.

Tässä yhteydessä on pakko nostaa myös tämä ainainen puheenaihe, suosittu puheenaihe, hevosenlannan poltto. Tämmöisistä sivuvirroista, sivutuotteista, mitkä teollisuudesta tai jostain toiminnasta tulevat, on järkevää ottaa se hyöty irti, mitä niistä on saatavissa.

Toivon, että tämä käsitellään kunnolla, vaikka tässä on ollut ilmoilla aina semmoista, että yksittäisen kansanedustajan lakialoitteita ei käsitellä. Tässä on sen verran järkeä, että toivottavasti käsittely etenee.

Markus Lohi /kesk:

Arvoisa puhemies! Kun kuuntelin tämän edustaja Pekkarisen aloitteen, niin täytyy todeta, että tämähän on erinomainen. Jos me ajattelemme tätä tämän hetken tilannetta, niin eihän tämmöisillä kauppakiinteistöillä tai liikekeskuksilla, jotka voisivat hyödyntää näitä ja joilta löytyy valmis kiinteistö, jossa pystyttäisiin sijoittamaan tämäntyyppisiä vaikkapa aurinkopaneeleita katolle ja hyödyntämään ne omaan sähkönkulutukseen, ole nyt tällä hetkellä minkäänlaista insentiiviä, minkäänlaista kannustinta, lähteä investoimaan tähän.

Siinä mielessä, kun ajattelee tätä aloitetta, tämähän ei valtiontaloutta heikennä yhtään, koska ei nyt kukaan lähde investoimaan, jos tietää, että joutuu maksamaan siitä omastakin käytöstä veron. Siinä mielessä uskon, että päinvastoin tämä on pitkällä tähtäimellä kannattavaa meille ja voi jopa pienessä mittakaavassa vaikuttaa meidän sähköntuotantoomme, ei tietenkään isosti mutta pienessä mittakaavassa, ja tämäntyyppiseen toimintaan ja investointiin kyllä kannattaa luoda tällaisia kannusteita. Siinä mielessä — kuten tässä edellä kuulimmekin, tämä on saamassa tukea myös muualta — toivon, että hyvin laajasti tätä tuettaisiin, koska tämä nyt on nimenomaan sellainen, joka varmasti ei keneltäkään ole pois mutta on kaikkien puolueiden varmasti yhteisesti hyväksymää, energiapolitiikkaa eteenpäin vievää ajattelua.

Vesa-Matti Saarakkala /ps:

Arvoisa herra puhemies! Myös minä puolestani tuen tätä edustaja Pekkarisen tekemää lakialoitetta. Minusta tässä yhdistyvät sellaiset hyvät puolet kuin hajautettu energiatuotanto, huoltovarmuuden parantaminen, ylipäätään arkijärki ja biopolttoaineet sekä uusiutuva energia, enkä ymmärrä sitä, minkä takia tällaisesta, voisi sanoa, ehkä uusia innovaatioitakin kehittävästä toiminnasta pitäisi käyttäjää ja toimijaa rangaista verolla. Tervehdin tätä erittäin myönteisesti.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Voimmeko vielä antaa edustaja Heikkilälle, ja sen jälkeen tämän hyvähenkisen keskustelun saa päättää aloitteen tekijä?

Lauri Heikkilä /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan Pekkarisen tekemää ehdotusta, vaikka kun juoksin alhaalta ylös, niin en kuullut ihan kaikkea, mitä hän sanoi.

Laukaassa käytiin valiokunnan kanssa semmoisella tilalla, joka tuotti maatalousjätteestä, karjanlannasta ja muusta, biokaasua. Siellä oli semmoinen, että sitä käytettiin tilalla, mutta sitten, kun tämän tilanomistajan poika asui toisella puolen tietä eri kiinteistössä, kun se oli lohkottu siitä tilasta, siinä jo oli ongelmia sitten verotuksen kanssa, saatiinko siitä biokaasusta tuotettu sähkö siirtää sinne pojan tilalle, siitä jo perittiin veroa. Myös kaikenlainen tämmöinen verkkoihin syöttäminen ja se, että voidaan käyttää hyödyksi ja siirtää lyhyitä matkoja, on ongelmallista tämmöisissä koelaitoksissa, mitkä ovat jo nykyään varsin toimivia ja voisivat käyttää jätteitä hyödyksi ja tuottaa energiaa edullisesti. Tämmöiseen kehitystyöhön pitäisi olla mahdollisuuksia, ja silloin kun on paikallista liiketoimintaa, sitä täytyy tukea.

Suomen talous on siinä tilassa, että kaikki tämmöiset pitäisi käyttää hyödyksi ja sen toiminnan olla sallivaa, että kehitys tuottaisi uusia sovellutuksia.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Jyväskylä on tosiaan Laukaan naapurikaupunki, ja näin sitten edustaja Pekkarinen.

Mauri  Pekkarinen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Ihan kiitän näistä tukevista puheenvuoroista ja hyvistä, perustelluista puheenvuoroista, mitä tässä on esitetty useamman edustajan toimesta.

Haluan oikeastaan kaksi lisäpunktia vielä tähän tuoda esille. Ensimmäinen on se, että sehän on totta, että ei tämä meidän sähkön huoltoprobleemaa ratkaise, tällä voi olla joku prosentin osan tai parhaimmillaan muutamien vuosien päästä jonkun ehkä prosentin suuruinen rooli, mutta se on tärkeä rooli, ja se on sitä hajautettua, se on sitä paikallista, se on kansantalouden kannalta erinomaisen tärkeää ja viisasta toimintaa.

Toinen asia, minkä haluaisin sanoa, on se, että nythän meille on luotu tämä uusi mittarointijärjestelmä, se on nyt tällä hetkellä periaatteessa koko maassa ja alkaa olla valmis. Tavallaan on teknologiset ja tekniset edellytykset siihen, että molempiin suuntiin, sieltä tuottajalta siihen verkkoon ja verkosta tuottajalle, nämä mittarit, jotka pystyvät tämän nettouttamaan ja laskemaan, ovat olemassa. Tätä kautta tekniset edellytykset pientuotannon verkkoon pääsemiseksi ovat olemassa.

Se pulma, arvoisa puhemies, mikä vielä on, liittyy siihen, että TEM ei ole saanut aikaan niitä pelisääntöjä, millä se verkon haltija ottaa eri vuorokaudenaikoina sitä ylijäämäsähköä siihen verkkoon, millä hinnoittelulla tämä vastaanottaminen tapahtuu. Jotta tämänkin aloitteen idea täysimääräisesti olisi käytössä, nämä tekniset probleemat pitäisi pystyä meillä vielä ratkaisemaan ilman, että välttämättä mennään pakkoon, niin kuin Saksassa on, että siirtoverkon haltija on pakotettu ottamaan vastaan. Meillä varmaan joku muu ratkaisu, mutta ratkaisu kuitenkin, pitäisi myös tähän kohtaan vielä saada.

Keskustelu päättyi.

​​​​