Täysistunnon pöytäkirja 106/2010 vp

PTK 106/2010 vp

106. TIISTAINA 26. LOKAKUUTA 2010 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

 

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa herra puhemies! Sähköposti, sähkölaskutus sekä kilpailu vievät suuren osan Itellan markkinaosuudesta yksityisille yrityksille. Yksityisten yritysten toiminta perustuu siihen, että postipalvelut hinnoitellaan todellisten kustannusten mukaan. Itellan toimintaa on laajennettu informaatiologistiikkaan, mutta siinä ei ole merkittävässä määrin onnistuttu. Itella on onnistunut myös tuhlaamaan rahaa rahoituskriisin aikana muun muassa venäläiseen Nlc-konserniin. Pyrkimys hallita markkinoita ostamalla yrityksiä ei onnistu, koska kysymys on pitkälti Itellan omasta kilpailukyvystä ja toiminnan laadusta.

Hallituksen lakiesitys arvonlisäveron muuttamisesta liittyy Itellan peruspalveluvelvoitteeseen. Olisin pitänyt oikeana järjestyksenä sitä, että tätä lakiesitystä olisi käsitelty samassa yhteydessä kuin hallituksen esitystä postilaiksi. Postipalvelulain mukaan yleisöpalvelujen sisältö on seuraava: ensiksi vastaanottajalle osoitettujen enintään 2 kilon painoisten kirjelähetysten ja enintään 10 kilon painoisten postipakettien välityspalvelu, toiseksi maahan saapuvien lähetysten osalta kuljetus- ja jakelupalvelu enintään 30 kiloon asti, sekä kolmantena kirjattujen ja vakuutettujen lähetysten palvelu. Yleispalvelun tarjoajan on pidettävä jokaisessa kunnassa vähintään yksi yleispalvelua tarjoava toimipiste. Postipalveluiden käyttäjillä tulee olla mahdollisuus jättää yleispalveluun kuuluvia kirjelähetyksiä postiyritysten kuljetettavaksi kohtuullisen matkan päässä asunnostaan sijaitsevaan keräilypisteeseen. Yleispalveluun kuuluu vähintään yksi keräily ja jakelu jokaisena työpäivänä.

Arvoisa puhemies! Yleispalveluvelvoitteen alaisissa postipalveluissa noudatetaan myös seuraavia periaatteita. Hintojen on oltava kohtuullisia ja tasapuolisia. Lähetysten käsittelyssä on taattava kirjesalaisuus. Kaksikielisissä kunnissa asiakkaan on saatava palvelua omalla äidinkielellään, sekä suomeksi että ruotsiksi. Yleispalveluun kuuluvat kotimaan kirjelähetykset, jotka on lähetetty postiyrityksen välitettäviksi ja seuraavana työpäivänä jaettaviksi ja joista on maksettu voimassa oleva lasku, on jaettava siten, että lähetyksistä vähintään 85 prosenttia on perillä seuraavana työpäivänä ja vähintään 98 prosenttia viimeistään toisena työpäivänä.

Nopeat ja toimivat tieto- ja viestintäverkot ovat erittäin tärkeitä maamme elinkeinoelämälle. Tätä taustaa vasten en voi ymmärtää sitä, että ensin poistamme osittain yleispalvelujen verotuksen ja sen jälkeen vielä lievennämme postin perilletulon aikamääriä. Lisäksi valtion pitäisi tukea haja-asutusalueiden postinjakelua.

Arvoisa puhemies! Tämä esitys ei ole nykyvaatimusten mukainen. Verovapautta ja valtion tukea nauttivan yrityksen on pystyttävä toimittamaan posti nopeasti perille, ja nopea tarkoittaa enimmillään yhtä vuorokautta. Jos Itella ei tähän pysty, ei kannata myöntää verovapauttakaan. Mitä hitaammin ja mitä kalliimmin kirjeet pääsevät perille, sitä todennäköisempää on siirtyminen sähköiseen postitukseen ja laskutukseen.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Laxell on täysin oikeassa siinä, että olisi ollut tosi korrektia se, että koko tämä niin sanottu Itella-paketti olisi ollut yhtenä kokonaisuutena täällä isossa salissa. Täytyy muistaa se, että me olemme tämän arvonlisäveron Itellan kilpailijoille säätäneet tietyssä tarkoituksessa aikoinansa, ja nyt sitten EU:n vaatimuksesta siitä joudutaan luopumaan. Mutta samalla siinä tapahtuu sellainen ilmiö, että Suomesta tulee verotukien kaikkein luvatuin maa. Tuoreimman selvityksen mukaan verotukien määrä nousee jo 17 miljardiin euroon. Vuoden 2006 selvityksen mukaan määrä oli 12 miljardia, sitten seuraavana vuonna 13, ja nyt on tapahtunut hyppäys 17 miljardiin euroon. Tässä on isosta asiasta kysymys.

Keskustelu päättyi.