Täysistunnon pöytäkirja 107/2010 vp

PTK 107/2010 vp

107. KESKIVIIKKONA 27. LOKAKUUTA 2010 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

11) Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

 

Arto Satonen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Vaikka sali onkin tyhjentynyt, niin kun kyse on näin merkittävästä lakialoitteesta, niin haluan tulla esittelemään sen tänne pönttöön asti. Tässä lakialoitteessa on kyse siitä, että Monika-Naiset liitto pääsisi vakituisesti valtionapua nauttivien järjestöjen joukkoon. Siellä ovat Naisjärjestöjen Keskusliitto ja naisjärjestö Nytkis tällä hetkellä. Tämän lakialoitteen on allekirjoittanut 140 allekirjoittajaa kaikista eduskuntaryhmistä, ja tämä oli sillä tavalla poikkeuksellinen aloite, että kaikki työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenet ovat olleet tässä mukana ja näitä nimiä ovat keränneet kaikki valiokunnan jäsenet omista eduskuntaryhmistään.

Kyse on järjestöstä, joka vuodesta 1998 on tehnyt merkittävää työtä maahanmuuttajanaisten ja -lasten kotoutumiseksi suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämä järjestö on erityisesti tehnyt työtä lähisuhdeväkivaltaa ja kunniaväkivaltaa vastaan, ja sillä on hyvin monipuolisia toimintoja eri puolilla Suomea. Sillä on muun muassa valtakunnallinen ympärivuorokautinen päivystävä puhelin, monikulttuurinen voimavarakeskus, turvakoti Mona-koti ja MoniNaisten Talo.

Sen lisäksi, että tämä MoniNaisten Talo on erikoistunut auttamaan haavoittuvassa asemassa olevia maahanmuuttajanaisia, jotka ovat joutuneet lähisuhde- tai kunniaväkivallan uhriksi, se toimii myöskin monikulttuurisena matalan kynnyksen paikkana, jossa naiset voivat järjestää tällaista ryhmä- ja vertaistoimintaa, opiskella suomen kieltä, saada sellaista koulutusta myöskin, joka auttaa heitä työllistymään.

Toiminta on myöskin määrällisesti mitattuna varsin mittavaa. Vuonna 2009 liiton kokonaisbudjetti oli 1 331 000 euroa. Suurimmat tukijat ovat EU:n kotouttamisrahasto, EU:n pakolaisrahasto, EU:n sosiaalirahasto, Raha-automaattiyhdistys ja Helsingin kaupunki. Kaikkiaan liitto tavoittaa vuosittain 5 000 maahanmuuttajanaista ja -lasta. Työntekijöitä liitolla on 41, valtakunnallisesti toimivia jäsenjärjestöjä, siis eri maahanmuuttajaryhmien perustamia jäsenjärjestöjä, 14 ja palvelukieliä 20—25.

Miksi tämä aloite on tehty? Se johtuu siitä, että Monika-Naisten liiton toimintaa uhkaa vuonna 2011 rahoituskriisi, koska Raha-automaattiyhdistys ei ole myöntämässä Monika-Naisille sen paremmin yleisavustusta kuin kohdennettuakaan avustusta. Sen jälkeen, kun tämä aloite on jätetty, nämä keskustelut ovat edelleen olleet käynnissä Raha-automaattiyhdistyksen suuntaan, mutta jotta tämä todella merkittävä työ maahanmuuttajanaisten kotouttamiseksi, lähisuhdeväkivallan kitkemiseksi ja ennen kaikkea kunniaväkivallan kitkemiseksi saisi jatkua, on välttämätöntä se, että Monika-Naiset liitto tulee pääsemään pysyvän valtionavun piiriin. Sen takia tässä ehdotetaankin muutettavaksi lakia eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain 1 §:n muuttamista siten, että soveltamisalaan lisätään tämä Monika-Naiset liitto.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsitellessään valtion budjettiesitystä vuodelle 2011 esittää myöskin valtiovarainvaliokunnalle, että kun tämä lakimuutos toivottavasti tehdään, niin sen seurauksena myöskin valtiovarainvaliokunta lisäisi vuoden 2011 budjettiin 100 000 euroa, joka vastaisi sitä rahoitusmäärää, jonka Monika-Naiset ovat saaneet perusrahoitukseen aiemmin Raha-automaattiyhdistykseltä.

Keskustelu päättyi.

​​​​