Täysistunnon pöytäkirja 109/2001 vp

PTK 109/2001 vp

109. TORSTAINA 4. LOKAKUUTA 2001 kello 18

Tarkistettu versio 2.0

9) Laki opintotukilain 19 §:n muuttamisesta

 

Antti Rantakangas /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Lakialoitteen 89/2001 tavoitteena on parantaa keskiasteen opiskelijoiden asemaa muuttamalla opintotukilain 19 §:ää siten, että myöskään keskiasteen opiskelijoiden vanhempien tuloja ei oteta huomioon korkeakouluopiskelijoiden ja aikuisopintorahaan oikeutettujen tavoin opintotukea myönnettäessä. Nythän tässä on selkeä epäkohta ja, voi sanoa, suorastaan vääryys keskiasteen opiskelijoiden osalta, eli alle 20-vuotiaiden henkilöiden osalta vanhempien tulot ratkaisevat opintotuen määrän. Hallitus on perustellut nykytilannetta vastauksessa kirjallisiin kysymyksiin taloudellisilla perusteilla, mutta nämä perusteet ovat hyvin keveät, kun perustuslain 6 §:n 2 momenttikin toteaa, että ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvään syyn perusteella.

Ehdotan tässä lakialoitteessa, että keskiasteen opiskelijat tulisivat samaan asemaan kuin korkea-asteen opiskelijat, koska tämä uudistus nimenomaan lisäisi oikeudenmukaisuutta. Tarkemmat lain sisältöön liittyvät tekniset esitykset löytyvät tästä lakialoitteesta 89/2001.

Keskustelu päättyy.

​​​​