Täysistunnon pöytäkirja 109/2008 vp

PTK 109/2008 vp

109. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2008 kello 15.03

Tarkistettu versio 2.0

20) Laki vammaisetuuksista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

 

Susanna Haapoja /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Käsittelyssä on ensimmäinen eduskuntakaudellani tekemäni lakialoite, ja tämä on siitäkin syystä minulle merkittävä asia paitsi tämän sisällönkin puolesta.

Aloitteessani pääasiallinen sisältö on, että keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvauksen ostovoima saatetaan tämän päivän kustannustasoa vastaavaksi. Perusteluna esitän, että keliakiaa sairastavien henkilöiden sosiaaliturvaa on parannettava.

Lokakuusta 2002 alkaen keliakiaa sairastavat ovat voineet hakea ruokavaliokorvausta sairauden hoidon aiheuttamiin ylimääräisiin kustannuksiin. Ruokavaliokorvauksen suuruus on ollut koko ajan sama eli 21 euroa kuukaudessa. Korvauksen suuruutta ei ole sidottu indeksiin, ja tämä on se ongelma.

Elokuun 2008 lopussa ruokavaliokorvausta saavia henkilöitä oli noin 26 000 suomalaista. Vammaistukea saavista lapsista ei ole valitettavasti päivitettyä tilastotietoa, mutta luku lienee 1 500 lapsen paikkeilla.

Puhemies! Keliakia on elinikäinen sairaus, ja sen ainoa hoito on tarkka gluteeniton ruokavalio, joka aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Noin 50 euron meno kuukaudessa heillä on. Korvauksen tason säilyminen ennallaan ja indeksisidonnaisuuden puuttuminen vuodesta 2002 lähtien on heikentänyt merkittävästi korvauksen ostovoimaa. Käytännössä tällä hetkellä 21 eurolla saa huomattavasti vähemmän gluteenittomia tuotteita kuin tuolloin 2002. Gluteenittomat tuotteet ovat merkittävästi kalliimpia kuin tavallinen ruoka.

Erityisesti kuluvan vuoden aikana gluteenittomien tuotteiden hinnat ovat lähteneet vahvaan nousuun, mikä vaikuttaa sairauden hoidon kustannuksiin. Ruokavaliokorvauksen tason nostaminen ja indeksisidonnaisuus ovat ehdottoman tärkeitä keliaakikkojen kannalta varmistaen hyvän ruokavalion toteuttamismahdollisuuksia.

Gluteenittomien tuotteiden kalleus heijastuu myös nuoriin, jotka siirtyvät lapsen vammaistuen piiristä ruokavaliokorvauksen piiriin teini-iässä, täytettyään 16 vuotta. Ruokavaliokorvaus on lähes neljä kertaa alhaisempi kuin vammaistuki. Tuotteiden kalleus johtaa helposti ruokavaliohoidosta lipsumiseen, mikä aiheuttaa terveydellisiä riskejä, ongelmia yksityisen henkilön elämässä ja sitten tietysti kuluja yhteiskunnalle.

Toivon, että asia saa huomiota, ja toivon, että asia etenee sitten asianmukaisesti ja joskus tämä asia saataisiin indeksiin.

Esitän, puhemies, että vammaisetuuksista annetun lain 14 § "Ruokavaliokorvaus" saa seuraavan muodon:

"Oikeus ruokavaliokorvaukseen on 16 vuotta täyttäneellä henkilöllä, jonka on asianmukaisesti määritellyn sairauden takia ehdottoman välttämätöntä käyttää gluteenittomia tuotteita. Ruokavaliokorvaus sidotaan indeksiin.

Ruokavaliokorvausta voidaan maksaa samanaikaisesti vammaistuen tai hoitotuen kanssa."

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Täytyy onnitella ed. Haapojaa. Jos tämä on, niin kuin uskon, edustajan ensimmäinen lakialoite, niin täytyy sanoa, että on löytynyt tärkeä asia.

Tämä lakialoite, jonka olette tehnyt — vähän harmittaa, että ette ole pyytänyt siihen muita allekirjoittajia, ainakin itse olisin sen hyvin mielelläni allekirjoittanut — koskettaa yli 25 000:ta ihmistä. Aivan niin kuin ed. Haapoja tuossa esittelyssään sanoi, tässä on kiistatta päässyt tapahtumaan tällainen korvaustason olennainen heikentyminen ja vielä tilanteessa, jossa todella näitten gluteenittomien ruokien hinta on noussut vielä enemmän kuin muiden elintarvikkeitten. Tässä teidän aloitteessannehan todetaan, että esimerkiksi gluteenittomat jauhoseokset ovat kymmenen kertaa kalliimpia kuin tavalliset vehnäjauhot, gluteenittomat pastat kahdeksan kertaa kalliimpia kuin tavalliset pastat ja gluteenittomat ruokaleivät ja pulla puolta kalliimpia kuin tavanomaiset.

Voin tässä yhteydessä kertoa myöskin sen, että omassa hyvin lähipiirissä on nuorehko nainen, neitonen, ja olen joutunut myöskin seuraamaan sitä, kuinka käytännössä myöskin aika hankalaa ja lisäkuluja tuova tällainen elämäntilanne on. Näitä gluteenittomia ruokia ei esimerkiksi ole ollenkaan kaikkien ruokatarvikkeitten kohdalla kaikissa kaupoissa, niitä saa välillä oikein hakea, että niitä onnistuu löytämään. Kyllä tämmöiseen suomalaiseen, puhun nyt ehkä vähän koppavasti, hyvinvointivaltioon kuitenkin kuuluu tällainen korvaus. Keliakia on elinikäinen sairaus, ja kukaan ei ole voinut sitä sairauttaan itse valita, siihen vaikuttaa, se on vaan tullut. Tässä mielessä tämä ed. Haapojan lakialoite ja ruokakorvauksen esittäminen tähän 14 §:ään, niin että "oikeus ruokavaliokorvaukseen on 16 vuotta täyttäneellä henkilöllä, jonka on asianmukaisesti määritellyn sairauden takia ehdottoman välttämätöntä käyttää gluteenittomia tuotteita", on perusteltu. Olen vakuuttunut siitä, että asia saa valiokunnassa uskottavan käsittelyn ja ennemmin tai myöhemmin, näin uskon, tulee johtamaan siihen tavoitteeseen, jonka ed. Haapoja on asettanut. Mielelläni onnittelisin jo etukäteen, mutta kiitoksia tärkeästä lakialoitteesta.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Haapoja on tehnyt tärkeästä teemasta hyvän lakialoitteen, jolle toivon asianomaisessa valiokunnassa menestystä.

Aikanaan itse ensimmäisellä vaalikaudellani olen samasta asiasta tehnyt muistaakseni toimenpidealoitteen. Kysymys on todella ongelmasta niitten ihmisten kohdalla, jotka tarvitsevat gluteenittomia tuotteita. Aivan kuten täällä on hyvin tuotu edustajien Haapojan ja Gustafssonin puheenvuoroissa esille, on kyse kalliimmista tuotteista, mutta myöskin tuotteista, joita ei tahdo aina joka kaupasta saada. Sen olen havainnut, kun olen erinäisille vieraille, jotka tarvitsevat gluteenittomia tuotteita, mennyt kaupasta niitä etsimään. Oma työnsä siinä on, että gluteenittomia tuotteita on voinut löytää, ja usein on sitten joutunut etsimään jotain muuta kuin sitä, mitä juuri olisi halunnut. Toivon todella, että ed. Haapojan erinomainen lakialoite menee valiokunnassa myönteisesti eteenpäin.

Keskustelu päättyi.