Täysistunnon pöytäkirja 110/2012 vp

PTK 110/2012 vp

110. KESKIVIIKKONA 14. MARRASKUUTA 2012 kello 14.04

tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta ja 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

 

Anu Vehviläinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Lapsilisäjärjestelmä on ollut suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan yksi tärkeimpiä ja keskeisimpiä asioita, ja on ollut hienoa, että olemme pystyneet tunnustamaan ja tunnistamaan sitä kautta perheille tukea yhteiskunnan puolelta.

Viime vaalikaudella keskustajohtoisen hallituksen aikana lapsilisät sidottiin historiallisesti indeksiin 1.3.2011 lähtien, ja sitä on todella pidetty isona asiana. Ajattelimme silloin, kun näin päätettiin, että tämä todellakin pysyisi, mutta nyt Kataisen hallitus on päättänyt toisin ja meillä on käsittelyssä esitys, jossa lapsilisien indeksisidonnaisuus halutaan poistaa, indeksit jäädytetään 2013-, 2014- ja 2015-vuosilta. Keskusta ei tätä missään tapauksessa tule hyväksymään.

On erikoinen arvovalinta hallitukselta se, että monien muiden kansaneläkkeeseen sidottujen indeksien osalta, monien etuisuuksien osalta, indeksikorotukset tehdään korotettuina ja aikaistettuina, mutta hallitus on arvioinut, että lapsilisät eivät kuulu tähän joukkoon. Siksi ihmettelen hetki sitten käytyä veropoliittista keskustelua, jossa kovasti sosialidemokraattien puolelta kuulutettiin oikeudenmukaisuutta, ja nyt kun sitä tässä lapsilisien indeksien osalta olisi ollut myös heillä mahdollisuus tehdä, niin se ei heille kelvannutkaan. Pidän tätä ongelmallisena sen takia, että talouden tilanne ei näytä tulevina vuosina ollenkaan helpolta, joten pidän aika rohkeana, että 2015—2016 löytyisi sellainen hallitus, joka takaisin palauttaisi tämän indeksisidonnaisuuden näihin lapsilisiin. Pelkään, että tästä leikkauksesta tulee kaiken kaikkiaan pysyvä.

Toisessa käsittelyssä tulemme ehdottamaan tämän lakiehdotuksen hylkäämistä.

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Lapsiperheiden köyhyys on todellisuutta, se ei ole mikään tuulesta temmattu asia, ja tämä indeksijäädytys kertoo karua kieltä hallituksen arvoista. Puheet ovat toisia, teot ovat toisia, niin kuin äskenkin kuultiin, mutta tässä kohtaa hallitus on melkeinpä päinvastoin siirtynyt sanoista tekoihin, ja koska nuorisojärjestöissä on tulevaisuuden päättäjät, näkyy hallituksen linja saavan jatkoa tulevaisuudessakin.

Yleiskeskustelu päättyi.